Adref > Siartiaeth

Siartiaeth

Adnoddau Dysgu ar gyfer Ysgolion a grwpiau Oedolion

Adnoddau a fwriadwyd ar gyfer defnydd gyda disgyblion ar wahanol gyfnodau yn y cwricwlwm. Mae llawer o'r adnoddau hefyd yn addas ar gyfer myfyrwyr addysg bellach ac uwch. Gallent fod o ddiddordeb i oedolion sy'n astudio Siartiaeth neu hanes lleol.   

Ffilm Gymunedol

Siartaeth: O Blaid y Bleidlais

logo

Bwriad y tudalennau yma yw ceisio rhoi rhywfaint o gyd-destun i'r dogfennau yn ein prosiect. Daw’r holl destun o ran yma’r wefan allan o gyhoeddiad Voices for the Vote; Shire Hall and the story of Chartism in south Wales . Daw’r delweddau o Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd. Gellir prynu’r llyfr am £4.99 o Neuadd y Sir, Trefynwy, Amgueddfa Casnewydd neu Archifdy Gwent.Rydym yn hynod o ddiolchgar am eu cefnogaeth yn y prosiect.

Siartaeth a'r Siartr

Beth oedd Siartaeth?

Beth oedd Siartr y Bobl?

Cyd destun de Cymru

The cast for the Chartists

Supporting cast for the Chartists

The cast for the establishment

Chartism takes off in south Wales

Liquid inspiration

Female Patriots

Protest in the pews: pulpits and propoganda

A hero imprisoned

Petition and protest

A language of sedition...and a language of suppression

Newport Museum & Art Gallery

The Uprising

Soldiers and spies

The march

The marchers' routes

Dreadful riot and loss of life at Newport

The dead

Frightful wounds

High Treason

£100 reward for wanted men

The road to Monmouth

The Special Commission of Grand Jurors

The Trial

The treason trial

The Jury - a fair trial?

Who's Who

The Trial: The Queen v Frost and others

The trial continues

A lengthy speech

Guilty?

The verdict: their final doom

After the Trial

Monmouth Gaol: Life Inside

Petitions and a wedding present

To Chepstow

Transportation ...and a knighthood

Sensationalising the story

After the trial - family tragedy

Foreign fortunes

The Chartist Legacy

Modern democracy starts here

Chartism and you

Revolution or Riot?

Chartist ancestors

Milestones to modern democracy