COFNODION ARCHIFAU GWENT

Cofnodion Archifau Gwent: Delir y cofnodion yma yn Archifau Gwent, ac maent yn perthyn i lysoedd Sesiwn Chwarter a ddigwyddodd ym Mrynbuga yn hwyrach yn 1840. Arweiniwyd y rhain gan ynadon lleol ac roeddent yn aml yn cynnwys tystiolaeth a gasglwyd ar ôl i achos y 'Comisiwn Arbennig' orffen yn Ionawr 1840