COFNODION LLYFRGELL CASNEWYDD

Cofnodion Llyfrgell Casnewydd: Mae'r cyfrolau yma'n cynnwys gwrandawiadau rhagarweiniol ar gyfer achosion 'Comisiwn Arbennig' y Siartwyr. Paratowyd y rhain o'r 5ed o Dachwedd 1839 ymlaen, maent yn casglu tystiolaeth ar gyfer yr erlyniad yn yr achos a ddechreuodd ar 31 Rhagfyr 1839 yn Neuadd y Sir, Trefynwy.