Adref > Siartiaeth > Adnoddau Dysgu i Ysgolion a Grwpiau Oedolion

Adnoddau Dysgu i Ysgolion a Grwpiau Oedolion

Mae Siartaeth yn ne Cymru yn cynrychioli cam pwysig tuag at ddemocratiaeth ym Mhrydain. Amcan O Deithiau i Dreialon yw gwneud geiriau'r dynion a'r menywod a oedd ynghanol y digwyddiadau yma ar gael i bawb. Rydym wedi dod ag adnoddau  nifer o darddellau at ei gilydd i'r pwrpas yma.

Cyflwyniad i athrawon a gweithwyr dysgu proffeisynol eraill

Mae'r adnoddau yma wedi eu bwriadu ar gyfer defnydd gyda disgyblion ar wahanol gyfnodau yn y cwricwlwm. Maent yn addas i ddysgu pynciau'r dyniaethau, yn enwedig hanes a daeaaryddiaeth. Gallant hefyd gael eu defnyddio i archwilio dinasyddiaeth a sgiliau llythrennedd a chreadigol.

Mae llawer o'r adnoddau hefyd yn addas ar gyfer defnydd gyda myfyrwyr addysg bellach ac addysg uwch. Galllent hefyd fod o ddiddordeb i oedolion sy'n astudio Siartaeth neu hanes lleol.   

Maent yn cynnwys:

 • 3,400 o ddelweddau manylder uchel (a thrawsgrifiadau) o ddogfennau a gasglwyd gan yr awdurdodau yn dilyn Gwrthryfel Casnewydd 1839. Defnyddiwyd llawer ohonynt yn yr achos teyrnfradwriaeth a ddilynodd.
 • Tua 1,100 o fapiau degwm a dogfennau pennu cysylltiedig. Mae'r rhain yn dangos y tirlu, perchnogaeth tir a defnydd tir ar draws Gwent ac o gwmpas 95% o Gymru pan oedd Siartaeth yn ei anterth
 • Dogfennau, ysgyrthriadau, darluniau a phaentiadau yn gysyllteidig a Siartaeth, y gwrthryfel, a'r hyn a ddilynodd.
 • Ffilm Gymunedol am Siartaeth a ffilm am Ail-greu achos y Siartwyr
 • Delweddau manylder uchel o gopiau o Bapur Newydd y Western Vindicator a gyhoeddwyd gan y y Siartydd blaenllaw Henry Vincent.
 • Gwybodaet am sut mae'r llywodraeth yn gweithio heddiw, ac ym Mhrydain Fictorianaidd, beth oedd Siartaeth, pwy oedd yn rhan ohonno, a gweithgaredd Siartaidd ar draws de Cymru
 • Dogfennau, ysgythriadau, darluniau a chyhoeddiadau yn ymwneud ag amodau byw yn ardal ddiwydiannol de Cymru yn ystod yr 1830au a'r 1840au.
 • Gwefanau a awgryir ar gyfer mwy owybodaeth
 • Ffeiliau sain o emynau'r Siartwyr, gyda threfniannau a chopi o lyfr emynau Siartaidd
 • Nodiadau dysgu wedi eu targedi, ac awgrym o gynlluniau gwersi ar gyfer  KS2, KS3, a lefel ‘A’ hanes
 • Rhestr o Adnoddau Siartaeth ar gael yn archifdy Gwent
 • Awgrym o leoedd i ymweld a llwybrau cerdded Siartaidd ar draws ardaloedd penodol yng Ngwent
 • Gweithgareddau i'w defnyddio yn y dosbarth, yn cynnwys:
  • Arweinwyr a Gelynion (proffiliau daruniadol gymeriadau allweddol y gwrthryfel)
  • Swyddi  (proffiliau darluniadol o swyddi Fictorianaidd nodweddiadol, ac a oedd ganddynt yr hawl i bleidleisio)
  • Matrics dinasyddiaeth

Maent wedi cael eu cynhyrchu gan nifer o sefydliadau gan gynnwys: