Adref > Siartiaeth > Etifeddiaeth y Siartwyr > Cerrig Milltir Democratiaeth Fodern

Cerrig Milltir Democratiaeth Fodern

 • 12 Gorffennaf 1839 Cyflwyno’r ddeiseb Siarter gyntaf i’r Senedd, a’i gwrthod
 • 4 Tachwedd 1839 Siartwyr yn gorymdeithio i Gasnewydd, ymosod ar y Westgate
 • 6 Tachwedd 1839 John Frost yn cyrraedd carchar Trefynwy
 • 8 Tachwedd 1839 Meirwon y Siartwyr yn cael eu claddu yn Eglwys St Woolos, Casnewydd
 • 31 Rhagfyr 1839 Dechrau Profion y Siartwyr yn Nhrefynwy
 • 16 Ionawr 1840 Cael arweinwyr y Siartwyr yn euog, a’u dedfrydu i farwolaeth
 • 1 Chwefror 1840 Newid y ddedfryd i drawsgludo am oes
 • 2 Chwefror 1840 Mynd â Frost, Williams a Jones at y stemar Usk yng Nghas-gwent 
 • 30 Mehefin 1840 Frost, Williams a Jones yn cyrraedd gwladfa gosb Port Arthur, Tasmania
 • Mai 1842 Ail ddeiseb y Siartwyr i’r Senedd: 3.3 miliwn wedi’i harwyddo
 • Ebrill 1848 Trydedd ddeiseb y Siartwyr i’r Senedd
 • Gorffennaf 1854 Frost yn cael gwybod am ei bardwn amodol
 • Mai 1856 Pardwn i bob carcharor gwleidyddol
 • 12 Gorffennaf 1856 Frost yn dychwelyd i Brydain
 • 1858 Dileu’r cymhwyster eiddo i ASau
 • 1867 Yr 2il Ddeddf Diwygio’n rhoi’r bleidlais i lawer o ddynion dosbarth gweithiol yn y trefi
 • 1872 Cyflwyno’r bleidlais gudd
 • 27 Gorffennaf 1877 Frost yn marw ym Mryste
 • 1884 Y 3edd Ddeddf Diwygio – 2 o bob 3 dyn yn cael pleidleisio bellach
 • 1918 Pob dyn dros 21 oed, merched dros 30 yn cael y bleidlais
 • 1928 Dynion a merched dros 21 oed yn cael pleidleisio
 • 1948 Sefydlu Comisiwn Etholiadol Annibynnol i greu etholaethau
 • 1969 Pawb dros 18 oed yn cael yr hawl i bleidleisio

logo
 

Testun a gwaith celf allan o gyhoeddiad Voices for the Vote: Shire Hall and the story of Chartism in south Wales. Atgynhyrchwyd drwy garedigrwydd Cyngor Sir Fynwy / Neuadd y Sir Trefynwy. Gellir prynu’r llyfr am £4.99 o Neuadd y Sir Trefynwy, Amgueddfa Casnewydd neu Archifdy Gwent.