Adref > Trawsgrifio Nawr

Trawsgrifio Nawr

Diolch am ein helpu i drawsgrifio dogfennau achos y Siartwyr.

Cyn i chi ddechrau, bydd angen i chi  Gofrestri i greu cyfri ar y safle. Ni fyddwch yn gallu trawsgrifio tan y byddwch wedi gwneud hyn. 

Mae pob tudalen o'r 3,000 o ddogfennau wedi ei arbed fel delwedd. I drawsgrifio, yn gyntaf DEWISWCH DDOGFEN i weithio arno. Mae nifer o ffyrdd o wneud hyn:

  • Gallwch ddewis dogfen wedi ei seilio ar ba mor anodd ydyw i'w drawsgrifio. Mae pob dogfen wedi cael lefel i chi ddewis
  • Gallwch chwilio yn ol pwnc
  • Gallwch chwilio yn ol person
  • Gallwch ddewis ar hap

 Cyn i chi ddechrau trawsgrifio:

  • Sicrhewch fod y cofnod rydych yn ei weld mor gywir a phosibl. Mae canllawiau ar sut i wneud hyn YMA
  • Bydd angen tagio'r ddogfen i sicrhau ei fod yn ymddangos. Mae canllawiau ar sut i wneud hynny  YMA.
  • Mae Cwestiynnau cyffredin a chanllawiau pellach YMA.
  • Mae gwybodaeth am y termau cyfreithiol a ddefnyddir yn y dogfennau, a thermau eraill y byddwch yn dod ar eu traws YMA.

Darganfod dogfennau i'w trawsgrifio

Ewch i pori eitemau. Bydd angen i chi logio i mewn i gael  mynediad i'ch cyfri a dechrau trawsgifio.