Scripto | Revision Difference | Transcription

Volume 6

06_112_04

Revision as of Sep 11, 2018, 2:23:26 PM
edited by Publicola
Revision as of Sep 11, 2018, 2:24:54 PM
edited by Publicola
Line 1: Line 1:
<add>[across 2nd paper fold]</add><lb/> <hi>1839</hi><lb/><add>[with ticks in pencil and red ink <lb/>and ? <hi>H</hi> alongside] </add><lb/><lb/>Regina<lb/> v<lb/> <person>Thomas Davis</person><lb/><lb/> Exam<hi rend='superscript'>n</hi><lb/> <person>George Hitchins</person><lb/><lb/> <place><hi>Ebbw Vale</hi></place><lb/><add>[in red ink]</add><lb/><lb/> Cop<hi rend='superscript'>d </hi><person>JR </person><lb/><add>[in pencil]</add>
+
<add>[across 2nd paper fold]</add><lb/> <hi>1839</hi><lb/><add>[with ticks in pencil and red ink <lb/>and ? <hi>H</hi> alongside] </add><lb/><lb/>Regina<lb/> v<lb/> <person>Thomas Davis</person><lb/><lb/> Exam<hi rend='superscript'>n</hi><lb/> <person>George Hitchins</person><lb/><lb/> <place><hi>Ebbw Vale</hi></place><lb/><add>[in red ink]</add><lb/><lb/> Cop[ie]<hi rend='superscript'>d </hi><person>JR </person><lb/><add>[in pencil]</add><lb/><lb/>
 
+
<add> [at foot] </add><lb/> 462
  
  
  
 
<lb/><add>462</add>
 
<lb/><add>462</add>

Revision as of Sep 11, 2018, 2:24:54 PM

[across 2nd paper fold]
1839
[with ticks in pencil and red ink
and ? H alongside]


Regina
v
Thomas Davis

Examn
George Hitchins

Ebbw Vale
[in red ink]

Cop[ie]d JR
[in pencil]

[at foot]
462462